Uvod

Už tak dávno sú evidované prvé zmienky o skle. Sklo vzniklo ako náhodný a vedľajší produkt pri tavbe kovov v Egypte a Mezopotámii. Egyptskí taviči zakrátko zvládli umenie výroby skla a začali vyrábať prvé sklené predmety zo skla.


Staroegyptské sklo sa skladalo z kyseliny kremičitej, vápnika a sodíka. Toto vápenato-sodné sklo sa vyrábalo tavením čistého kremičitého piesku s prísadami sódy pri teplote okolo 1 700 °C. Na to boli potrebné špeciálne pece zavzdušňované mechmi. 1643 pred Kristom